fbpx

Projektid

16. mai 2023

Ajavahemikul 09.02.2023 – 08.02.2025 teostab Nuti Grupp OÜ digipöörde projekti, mille käigus arendatakse välja, võetakse kasutusele ning juurutatakse erinevad (sh digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevad) tarkvaralahendused, eesmärgiga likvideerida digitaliseerimise ja automatiseerimise teel erinevad kitsaskohad ettevõtte tarneahelas ning tootmise ja teenuste osutamise protsessides.

Projekti tulemusel vähendatakse inimsekkumise vajadust ja efektiivistatakse protsesse, kasvatades seeläbi loodavat lisandväärtust ning tootmismahtusid.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 146 645 eurose kaasrahastusega.

14. september 2022

Nuti Grupp OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostatakse digitaliseerimise teekaart. Toetuse summa on 9261,00 eurot. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

18. august 2021

Nuti Grupp OÜ viib perioodil 17.06.2021 – 30.04.2022 ellu arendusosaku projekti nr 2014-2020.4.04.21- 1876, mille eesmärgiks on arendada tänapäevane ristsõnade koostamise tarkvara, võimaldamaks luua Eesti rahvale eesti keeles kohalikku kultuuriruumi sobivaid ning kõrgel tasemel harivaid ristsõnu. Projekti tulemusel tuuakse turule uudne kaasajastatud tarkvara, mis võimaldab luua uusi ajakohaseid töökohti, mille abil saab tänapäevaseid meetodeid kasutades efektiivselt ja keskkonnasäästlikult luua tipptasemel digiristsõnu, mis on lahendajatele uudsed, põnevad ja harivad. Tarkvara asendab ka meie tänased töövõtted ning võimaldab suurema kuluefektiivsuse ja väiksema ökoloogilise jalajäljega toota ristsõnu ka paberkandjatele ehk publitseeritavatele ajakirjadele.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS arendusosaku meetmest 34 440,00 eurose kaasrahastusega.