Nuti Grupp OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostatakse digitaliseerimise teekaart. Toetuse summa on 9261,00 eurot.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 


 

Nuti Grupp OÜ viib perioodil 17.06.2021 – 30.04.2022 ellu arendusosaku projekti nr 2014-2020.4.04.21- 1876, mille eesmärgiks on arendada tänapäevane ristsõnade koostamise tarkvara, võimaldamaks luua Eesti rahvale eesti keeles kohalikku kultuuriruumi sobivaid ning kõrgel tasemel harivaid ristsõnu. Projekti tulemusel tuuakse turule uudne kaasajastatud tarkvara, mis võimaldab luua uusi ajakohaseid töökohti, mille abil saab tänapäevaseid meetodeid kasutades efektiivselt ja keskkonnasäästlikult luua tipptasemel digiristsõnu, mis on lahendajatele uudsed, põnevad ja harivad. Tarkvara asendab ka meie tänased töövõtted ning võimaldab suurema kuluefektiivsuse ja väiksema ökoloogilise jalajäljega toota ristsõnu ka paberkandjatele ehk publitseeritavatele ajakirjadele.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS arendusosaku meetmest 34 440,00 eurose kaasrahastusega.